Số lượng các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài đáng kinh ngạc - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Thể hiện bộ mặt bá quyền của Mỹ

2022-09-21 15:24:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc đã chú ý đến các số liệu thống kê về hành động can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Mỹ đã nhiều lần tuyên bố tôn trọng và duy trì "trật tự quốc tế dựa trên quy tắc", nhưng những dữ liệu này phản ánh đầy đủ bản chất hiếu chiến và bộ mặt bá quyền của "các quy tắc của Mỹ".

Theo báo cáo, phóng viên điều tra độc lập của Mỹ No-tơn (Norton) mới đây đã trích dẫn dữ liệu do Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ công bố và nêu rõ, từ năm 1798 đến năm 2022, Mỹ đã thực hiện 469 hành động can thiệp quân sự ở nước ngoài, chỉ trong hơn 30 năm kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh đã khởi động 251 hành động can thiệp quân sự, vượt xa tổng số trong hơn 190 năm trước khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Các báo cáo hữu quan còn nêu rõ, mục tiêu can thiệp quân sự của Mỹ liên quan đến đa số các quốc gia trên thế giới.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt