Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Vân Hải 1-03

2022-09-21 15:27:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 21/9, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Vân Hải 1-03 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D, vệ tinh đi vào quỹ đạo dự định thuận lợi, nhiệm vụ phóng thành công tốt đẹp.

Vệ tinh Vân Hải 1-03 chủ yếu sử dụng để triển khai các nhiệm vụ như thám trắc yếu tố môi trường hải dương khí quyển, thám trắc môi trường vũ trụ, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thí nghiệm khoa học, v.v..

Đây là lần thứ 438 thực hiện nhiệm vụ của hệ thống tên lửa đẩy Trường Chinh.

Biên tập viên:Thanh Đóa