Trung Quốc đã giữ vững lằn ranh đỏ bảo vệ 120 triệu ha đất canh tác

2022-09-20 14:54:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Kể từ Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần nhấn mạnh, cần phải bảo vệ đất canh tác như bảo vệ gấu trúc. Trong hơn 10 năm qua, Trung Quốc đã kiên trì và thực hiện chế độ bảo vệ đất canh tác nghiêm ngặt nhất, phân định nghiêm ngặt và giữ vững lằn ranh đỏ bảo vệ 120 triệu ha đất canh tác.

Ngày 19/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc Trang Thiếu Cần cho biết, Trung Quốc kiên trì chế độ bảo vệ đất canh tác nghiêm ngặt nhất, phân định nghiêm ngặt và giữ vững lằn ranh đỏ bảo vệ 120 triệu ha đất canh tác, củng cố nền tảng an ninh lương thực quốc gia.

Được biết, để giữ nghiêm lằn ranh đỏ 120 triệu ha đất canh tác, Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt biện pháp quyết liệt, bao gồm thắt chặt hệ thống pháp luật về bảo vệ đất canh tác, hoàn thiện luật pháp và quy định, sửa đổi và thực hiện Luật Quản lý đất đai và Điều lệ thi hành Luật Quản lý đất đai, ban hành và thực hiện Luật Bảo vệ đất đen, v.v.

Biên tập viên:Dung Dung