Báo cáo cho thấy GDP Trung Quốc 10 năm qua trung bình tăng 6,6%/năm – tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới trung bình đạt hơn 30%

2022-09-19 14:25:04(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố loạt báo cáo về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau Đại hội Đảng lần thứ XVIII, cho thấy từ năm 2013-2021, GDP của Trung Quốc trung bình tăng 6,6%/năm, cao hơn mức tăng trung bình 2,6% của thế giới và 3,7% của các nền kinh tế đang phát triển trong cùng kỳ; tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới trung bình vượt quá 30%, đứng đầu thế giới.

Theo báo cáo, tính theo tỷ giá hối đoái trung bình năm, năm 2021, tổng lượng kinh tế Trung Quốc chiếm 18,5% tổng lượng kinh tế thế giới, tăng 7,2% so với năm 2012, đứng thứ hai thế giới.

Thành quả phát triển của Trung Quốc khiến toàn thể nhân dân được hưởng lợi nhiều hơn và công bằng hơn. Theo chuẩn nghèo hiện hành, từ năm 2013 đến năm 2020, dân số nghèo ở nông thôn Trung Quốc lũy kế giảm 98 triệu 990 nghìn người, tỷ lệ phát sinh nghèo đói trung bình giảm 1,3%/năm. Từ năm 2013 đến năm 2021, tổng số lao động trên cả nước Trung Quốc giữ ổn định trên 740 triệu.

Biên tập viên:Mẫn Linh