Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 của Trung Quốc hoàn thành tốt đẹp các nhiệm vụ đi bộ ngoài không gian

2022-09-18 15:31:49(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Văn phòng Chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc cho hay, 17 giờ 47 phút ngày 17/9, sau khoảng 5 tiếng đồng hồ hoạt động ngoài không gian, các phi hành gia của tàu vũ trụ Thần Châu 14 gồm Trần Đông, Lưu Dương và Thái Húc Triết phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, hoạt động đi bộ ngoài không gian thành công tốt đẹp.

Cả quá trình đi bộ ngoài không gian diễn ra thuận lợi, tiếp tục kiểm tra năng lực phối hợp tác nghiệp giữa phi hành gia và cánh máy nhỏ, nghiệm chứng chức năng và tính năng của khoang kín khí và các thiết bị hỗ trợ hoạt động đi bộ ngoài không gian của mô-đun Vấn Thiên.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt