Báo cáo cho thấy Trung Quốc liên tiếp nhiều năm đứng đầu thế giới về giá trị gia tăng của ngành chế tạo

2022-09-18 15:34:37(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố loạt báo cáo về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội sau Đại hội Đảng lần thứ XVIII, cho thấy theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, năm 2010, giá trị gia tăng của ngành chế tạo Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ, sau đó liên tiếp nhiều năm đứng đầu thế giới; năm 2020, chiếm 28,5% thị phần thế giới, tăng 6,2% so với năm 2012, vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế công nghiệp toàn cầu tiếp tục được tăng cường.

Theo báo cáo, sản phẩm công nghiệp mới của Trung Quốc tăng nhanh chóng. Năm 2021, sản lượng rô-bốt công nghiệp đạt 366 nghìn chiếc, tăng 67,9% so với năm 2020. Người dân nâng cấp tiêu dùng tạo thị trường rộng mở và mang lại triển vọng sáng sủa cho các sản phẩm mới. Năm 2021, sản lượng ô tô năng lượng mới đạt 3 triệu 680 nghìn chiếc, tăng 145,6% so với năm 2020.

 

 

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt