Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn sẽ tham dự lễ tang của Nữ hoàng Anh Ê-li-da-bét Ⅱ

2022-09-17 15:44:43(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 17/9 tuyên bố, nhận lời mời của Chính phủ Anh, Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn sẽ tham dự lễ tang của Nữ hoàng Anh Ê-li-da-bét Ⅱdiễn ra tại Luân Đôn ngày 19/9.

 

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt