Chủ tịch Tập Cận Bình có bài viết đăng trên phương tiện truyền thông Ca-dắc-xtan

2022-09-14 10:50:05(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/9, trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan theo lời mời của Tổng thống Tô-cai-ép, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài viết ký tên nhan đề “Thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Ca-dắc-xtan thực hiện phát triển lớn hơn trong tương lai” trên tờ “Chân lý Ca-dắc-xtan”.

Trong bài viết, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, quan hệ Trung Quốc - Ca-dắc-xtan trải qua bao thử thách và thăng trầm của lịch sử, hiện đã vững chắc như đá. Trong thời gian chuyến thăm, tôi sẽ cùng Tổng thống Tô-cai-ép đi sâu trao đổi ý kiến về việc phát triển tốt hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vĩnh cửu, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi toàn diện Trung Quốc – Ca-dắc-xtan, lấy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Ca-dắc-xtan làm mục tiêu và triển vọng, đưa ra bố trí và quy hoạch về việc chung tay thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Ca-dắc-xtan.

 

Biên tập viên:Hạ Vi