Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì triệu tập phiên họp lần thứ 27 Ủy ban Sâu sắc cải cách toàn diện Trung ương Trung Quốc

2022-09-08 12:57:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chiều ngày 6/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Sâu sắc cải cách toàn diện Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập phiên họp lần thứ 27 Ủy ban Sâu sắc cải cách toàn diện Trung ương Trung Quốc.

Hội nghị chỉ rõ, phải kiện toàn thể chế kiểu mới điều động mọi nguồn lực trên toàn quốc để hỗ trợ phát triển công nghệ cốt lõi then chốt, trọng điểm nghiên cứu phát triển công nghệ then chốt có lợi thế đi trước và công nghệ tân tiến cơ bản dẫn dắt sự phát triển trong tương lai.

Hội nghị nhấn mạnh, phải chú trọng bầu chọn Viện sĩ từ các chương trình nghiên cứu khoa học quan trọng và công trình quan trọng cấp quốc gia, phòng ngừa khuynh hướng không lành mạnh trong bầu chọn thêm Viện sĩ.

Hội nghị chỉ rõ, tiết kiệm tài nguyên là quốc sách cơ bản của Trung Quốc. Phải làm nổi bật công tác thực hiện tiết kiệm tài nguyên trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, v.v.

Hội nghị nhấn mạnh, thúc đẩy cải cách quỹ đất cho xây dựng thuộc quyền sở hữu tập thể nông thôn, liên quan đến lợi ích thiết thực của nông dân, liên quan đến điều chỉnh lợi ích quan trọng của các bên, cần phải thúc đẩy thận trọng và ổn thỏa.

Hội nghị chỉ rõ, phải nâng cao trình độ đảm bảo y tế ở khu vực nông thôn, tăng cường chức năng của hệ thống dịch vụ y tế ở nông thôn.

Biên tập viên:Duy Hoa