Đi công tác 3 tháng! Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 đã làm những việc lớn nào?

2022-09-07 14:46:48(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Ngày 5/6/2022, tàu vũ trụ chở người Thần Châu 14 của Trung Quốc phóng thành công, các phi hành gia Trần Đông, Lưu Dương và Thái Húc Triết thuận lợi bước vào mô-đun lõi Thiên Hòa trên trạm vũ trụ, chính thức bắt đầu ở trên quỹ đạo trong thời gian 6 tháng.

Kể từ khi ở trên mô-đun Vấn Thiên, phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 đã hoàn thành các công tác như kiểm tra chức năng khai thông, cài đặt thiết bị của khu thiết bị máy móc nền tảng và ca-bin thí nghiệm khoa học.


Thí nghiệm thực vật sinh trưởng lấy nuôi trồng thực vật bậc cao làm tiêu biểu cũng đã thu được tiến triển mang tính giai đoạn.


Ngày 2/9, phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ đặt ra toàn bộ hoạt động ngoài không gian khoảng 6 giờ đồng hồ.

Biên tập viên:Vũ Minh