Tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc nâng cấp báo động khẩn cấp động đất từ cấp 2 lên cấp 1 – Hơn 6.500 người đến khu vực động đất triển khai cứu nạn khẩn cấp

2022-09-06 15:21:05(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Ngày 6/9, phóng viên từ Trung tâm Chỉ huy Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc được biết, Bộ Chỉ huy cứu nạn và phòng chống động đất tỉnh Tứ Xuyên đã nâng cấp báo động khẩn cấp động đất từ cấp 2 lên cấp 1. Sau khi khởi động báo động khẩn cấp, tỉnh Tứ Xuyên đã trù tính và cử hơn 6.500 người của các lực lượng cứu nạn khẩn cấp mang tính tổng hợp quốc gia như lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát vũ trang và quân đội, lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp, y tế cứu hộ, v.v., mang theo trang thiết bị cứu nạn động đất lần lượt đến các khu vực thiên tại động đất ở huyện Lư Định, Thạch Miên triển khai công tác cứu nạn khẩn cấp.

Biên tập viên:Vũ Minh