Công bố báo cáo điều tra vụ Đại học Công nghiệp Tây Bắc Trung Quốc bị tấn công mạng: Nguồn gốc vụ tấn công mạng là Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ

2022-09-05 17:51:09(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp virus máy tính quốc gia Trung Quốc và Công ty 360 lần lượt công bố báo cáo điều tra vụ Đại học Công nghiệp Tây Bắc Trung Quốc bị tấn công mạng từ nước ngoài. Điều tra phát hiện, Văn phòng các chiến dịch đột nhập đặc biệt thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ nhiều năm qua đã thực hiện hàng chục nghìn cuộc tấn công ác ý vào các mục tiêu mạng ở Trung Quốc, kiểm soát thiết bị mạng liên quan, đánh cắp dữ liệu giá trị cao.

Biên tập viên:Duy Hoa