Trung Quốc tăng cường xây dựng hệ thống chứng nhận tự nguyện dành cho ô tô thông minh chạy bằng năng lượng mới

2022-09-05 15:07:00(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Diễn đàn quốc tế về phát triển ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc bế mạc ngày 4/9. Được biết, trong bối cảnh ô tô thông minh chạy bằng năng lượng mới phát triển nhanh chóng, Trung Quốc đã tăng cường xây dựng hệ thống chứng nhận tự nguyện dành cho ô tô thông minh chạy bằng năng lượng mới.

Trong thời gian diễn ra diễn đàn, Trung tâm nghiên cứu công nghệ ô tô Trung Quốc dẫn đầu đưa ra logo chứng nhận tự nguyện. Hệ thống chứng nhận này xem xét 4 mặt: an toàn, đáng tin cậy; xanh, các-bon thấp; thông minh, chạy bằng điện; có lợi cho sức khỏe, dễ chịu, bao phủ các yếu tố cốt lõi về sự phát triển của ngành ô tô thông minh chạy bằng năng lượng mới và được người tiêu dùng quan tâm.

Tại diễn đàn, người phụ trách liên quan của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết, trong gần 10 năm qua, trình độ kiểm soát khí thải xe cơ giới của Trung Quốc đã nâng cao với mức lớn. Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng khoảng 3.000 trạm quan trắc khí thải tự động không cần dừng xe, cơ bản loại bỏ xe phát thải ra khói đen.

Biên tập viên:Duy Hoa