Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc: Ô tô năng lượng mới Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 86% trong 10 năm qua

2022-09-04 16:50:53(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Diễn đàn Quốc tế về Phát triển Công nghiệp Ô tô Trung Quốc khai mạc vào ngày 3/9. Người phụ trách liên quan của Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc cho biết, ô tô năng lượng mới Trung Quốc đã đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 86% trong 10 năm qua, sự phát triển của ô tô năng lượng mới Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mở rộng thị trường toàn diện.

Vụ trưởng Vụ Phát triển Công nghiệp thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Lư Vệ Sinh cho biết, lượng sản xuất và tiêu thụ ô tô năng lượng mới Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng kể từ đầu năm nay, số lượng ô tô năng lượng mới tham gia giao thông hiện đã vượt quá 10 triệu chiếc, sự phát triển của công nghiệp ô tô năng lượng mới đã bước vào thời kỳ mở rộng thị trường toàn diện.

Bên cạnh lượng sản xuất và tiêu thụ ô tô năng lượng mới tăng lên nhanh chóng, việc xây dựng cơ sở hạ tầng sạc xe điện cũng đang được đẩy nhanh, hiện nay lũy kế đã hoàn thành xây dựng 4 triệu trạm sạc xe điện. Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc tiếp theo sẽ tối ưu hóa hơn nữa môi trường phát triển công nghiệp ô tô năng lượng mới.

Biên tập viên:Vũ Minh