Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám-33 02

2022-09-03 14:44:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: 7 giờ 44 phút ngày 3/9, giờ Bắc Kinh, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám-33 02 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4C. Vệ tinh bay thành công vào quỹ đạo đã định sẵn, nhiệm vụ phóng thu được thành công tốt đẹp.

Vệ tinh này chủ yếu dùng vào các lĩnh vực như thí nghiệm khoa học, điều tra tài nguyên đất đai, ước tính sản lượng nông sản phẩm, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, v.v.

Đây là nhiệm vụ bay thứ 435 của loại tên lửa đẩy Trường Chinh.

Biên tập viên:Duy Hoa