Chuyến đi bộ ngoài không gian lần thứ nhất của phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 chia thành 3 giai đoạn, lắp ráp 8 sản phẩm

2022-09-03 13:29:28(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Đài chúng tôi dẫn lại tin từ Văn phòng Chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc, 0 giờ 33 phút ngày 2/9, giờ Bắc Kinh, sau chuyến đi bộ ngoài không gian trong khoảng 6 giờ, phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 gồm ba phi hành gia Trần Đông, Lưu Dương và Thái Húc Triết phối hợp chặt chẽ, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ đặt ra, Trần Đông và Lưu Dương an toàn trở về phòng thí nghiệm Vấn Thiên, chuyến đi bộ ngoài không gian thu được thành công tốt đẹp.

Trong chuyến đi bộ ngoài không gian lần này, phi hành gia hoàn thành 5 nhiệm vụ như mở và đưa camera toàn cảnh lên vị trí cao hơn, v.v., chuyến đi bộ ngoài không gian chia thành 3 giai đoạn, lắp ráp 8 sản phẩm.

Biên tập viên:Duy Hoa