Phỏng vấn độc quyền Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong: Mỹ vừa ăn cướp vừa la làng, hòng thực hiện phi pháp "luật rừng" trên biển

2022-09-03 16:49:26(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mỹ không phải là thành viên của “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển”, nhưng Mỹ lại chỉ trích Trung Quốc vi phạm “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển” tại nhiều trường hợp, và liên tiếp tăng cường tiến hành "hoạt động tự do hàng hải" trên Nam Hải, thử thách chủ trương chủ quyền của Trung Quốc. Về việc này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong cho biết, Mỹ không có tư cách nói về " Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển". Ngay trong thời gian đàm phán “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển”, Mỹ đã bất chấp những quan ngại của các nước đang phát triển, khăng khăng phản đối đáy biển quốc tế và tài nguyên ở đó là di sản chung của nhân loại, hòng xây dựng quy tắc khác ngoài “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển”, gây chướng ngại cho việc công bố “Công ước”. Mỹ phản đối chế độ vùng đặc quyền kinh tế do các nước đang phát triển đề xuất trong quá trình đàm phán, nhưng lại tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế rộng nhất thế giới sau khi "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển" được công bố. Mỹ cho đến nay vẫn không tham gia "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển", nhấn mạnh Mỹ không chịu sự ràng buộc của trình tự “Công Ước”, nhưng lại cổ xúy “Công Ước” trên hết với những dụng ý thầm kín, động một tý thì nói đến “Công ước”, biến “Công ước” thành công cụ bôi nhọ, kiềm chế và chèn ép nước khác.

Biên tập viên:Vũ Minh