Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nhiệm vụ hoạt động ngoài không gian đầu tiên

2022-09-02 11:06:00(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên từ Văn phòng Chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc được biết, 0 giờ 33 phút ngày 2/9, sau gần 6 giờ hoạt động ngoài không gian, các phi hành gia tàu vũ trụ Thần Châu 14 gồm Trần Đông, Lưu Dương và Thái Húc Chiết phối hợp chặt chẽ, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ dự định hoạt động ngoài không gian. Hai phi hành gia Trần Đông và Lưu Dương đã an toàn trở về mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên, hoạt động ngoài không gian thành công tốt đẹp.

Đây là lần đầu tiên các phi hành gia ra ngoài khoang kín khí của mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên, thực hiện hoạt động ngoài không gian dưới sự trợ giúp của cánh tay máy nhỏ. Trong thời gian này, các phi hành gia đã kiểm nghiệm năng lực phối hợp làm việc giữa các phi hành gia và cánh tay máy nhỏ, nghiệm chứng tính năng và chức năng của các thiết bị liên quan trong khoang kín khí và hỗ trợ hoạt động ngoài không gian.

Biên tập viên:Mẫn Linh