350 triệu lượt học sinh được lợi từ Chương trình cải thiện dinh dưỡng

2022-08-31 11:20:45(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ Giáo dục Trung Quốc ngày 30/8 tổ chức cuộc họp báo cho biết, chương trình cải thiện dinh dưỡng của Trung Quốc đã bao phủ 123.800 trường học giáo dục bắt buộc ở nông thôn, mang lại lợi ích cho 350 triệu lượt học sinh.  

Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Giáo dục Quách Bằng cho biết, theo số liệu giám sát của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc năm 2021, chiều cao trung bình của nam và nữ tại các khu vực thực hiện chương trình cải thiện dinh dưỡng đã tăng lần lượt là 4,2 cm và 4,1 cm so với năm 2012.

Ông Quách Bằng cho biết, 10 năm qua, Trung Quốc tập trung vào các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như học sinh gia đình nghèo khó lập hồ sơ, học sinh gia đình có mức sống tối thiểu, học sinh nghèo cùng cực, học sinh mồ côi và khuyết tật, khi tài trợ học sinh, trợ cấp tương đối cao dựa vào tình hình cụ thể, tăng tốc thoát nghèo cho những gia đình này .

Biên tập viên:Thanh Đóa