7 tháng đầu năm Trung Quốc ký phát 70 nghìn 200 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa RCEP

2022-08-30 14:37:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 29/8, Người phát ngôn báo chí Hội Xúc tiến thương mại Trung Quốc Tôn Hiểu cho biết, 7 tháng đầu năm nay, hệ thống xúc tiến thương mại trên cả nước Trung Quốc lũy kế ký phát 2 triệu 715 nghìn giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tổng kim ngạch đạt 233,31 tỷ đô-la Mỹ, tăng 23,7% so với cùng kỳ, phản ánh ngoại thương của Trung Quốc tiếp tục xu thế tốt đẹp trong ổn định.

Người phát ngôn cho biết, nửa đầu năm nay, Hội Xúc tiến thương mại Trung Quốc đã triển khai điều tra nghiên cứu môi trường kinh doanh của vốn đầu tư nước ngoài, cả thảy đã nhận được trả lời bảng hỏi của khoảng 160 doanh nghiệp xuyên quốc gia châu Âu. 19% doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc cho biết đã mở rộng quy mô nghiệp vụ sản xuất hiện có, 65% cho biết duy trì quy mô nghiệp vụ sản xuất hiện tại, phần lớn doanh nghiệp xuyên quốc gia châu Âu đều tràn đầy niềm tin đối với triển vọng thị trường Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân