Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi thư mừng tới Diễn đàn Sáng tạo Phố Giang 2022

2022-08-29 14:35:51(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi thư mừng tới Diễn đàn Sáng tạo Phố Giang 2022.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, việc phát triển các-bon thấp liên quan tới tương lai xanh của toàn cầu, sáng tạo là động lực số một dẫn dắt sự phát triển. Là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, Trung Quốc sẽ đi con đường phát triển xanh các-bon thấp trong quá trình thực hiện hiện đại hoá, điều này chưa có tiền lệ trong lịch sử nhân loại, cần có sự nỗ lực gian khổ mới có thể thực hiện.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, mở cửa mang lại sự tiến bộ, thúc đẩy sự phát triển, kích thích sáng tạo, là chiêu thức then chốt ứng phó các thách thức trên con đường phát triển, cũng là động lực căn bản thúc đẩy Trung Quốc phát triển trong tương lai. Trung Quốc kiên trì quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại không dao động, thúc đẩy sâu sắc cải cách và phát triển chất lượng cao với trình độ mở cửa cao, tăng cường hợp tác quốc tế đa phương hoá, đa dạng hoá, sâu sắc giao lưu và tham khảo lẫn nhau, thực hiện cùng có lợi cùng thắng tốt hơn.

Ông Rutte, Thủ tướng Hà Lan , nước danh dự đã gửi thư mừng tới Diễn đàn.

Biên tập viên:Kiều Quân