Doanh thu của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô trong cả nước Trung Quốc tăng trưởng khá nhanh trong 7 tháng đầu năm – lợi nhuận giảm với mức nhỏ

2022-08-28 14:32:55(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc ngày 27/8 công bố số liệu, cho thấy 7 tháng đầu năm nay, doanh thu của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô trong cả nước tăng 8,8% so với cùng kỳ, duy trì mức tăng khá nhanh; lợi nhuận giảm 1,1% trong khi mức tăng nửa đầu năm nay là 1%.

Số liệu thống kê cho thấy, 7 tháng đầu năm, trong 41 nhóm ngành công nghiệp, lợi nhuận của 16 ngành tăng so với cùng kỳ, chiếm 39%, ngang với nửa đầu năm nay, trong đó 14 ngành thực hiện lợi nhuận tăng hơn 5%. Trong đó, lợi nhuận của ngành chế tạo trang thiết bị khôi phục liên tiếp, lợi nhuận của ngành ô tô tăng trở lại khá nhanh.

 

 

 

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt