Bộ Tài chính Trung Quốc bố trí khẩn cấp 10 tỷ Nhân dân tệ ngân sách dự phòng Trung ương dốc hết sức chống hạn hán bảo đảm vụ Thu

2022-08-27 15:45:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Nhằm ứng phó tác động bởi tình hình hạn hán ở các khu vực vũng trũng Tứ Xuyên, lưu vực trung du và hạ du sông Trường Giang, Trung Quốc kể từ tháng 7 năm nay đến nay đối với cuộc sống của người dân và sản xuất nông nghiệp, ngày 26/8, Bộ Tài chính Trung Quốc sắp xếp khẩn cấp 10 tỷ Nhân dân tệ từ ngân sách dự phòng Trung ương cho sản xuất nông nghiệp và cứu trợ thiên tai thủy lợi, dốc hết sức ủng hộ các nơi làm tốt các công tác liên quan như chống hạn hán, phòng chống thiên tai ổn định sản xuất vụ Thu, bảo đảm an toàn nước sạch cho người dân.

Cụ thể mà nói, một là về mặt thủy lợi, sắp xếp 6,5 tỷ Nhân dân tệ cho chống hạn hán và cứu trợ thiên tai, ủng hộ các khu vực bị thiên tai điều nước, đào thêm giếng máy, xây dựng nguồn nước chống hạn hán cân thiết cho cứu trợ thiên tai, trọng điểm bảo đảm nước sạch cho người dân và nước tưới tiêu nông nghiệp; hai là về mặt nông nghiệp, sắp xếp 3,5 tỷ Nhân dân tệ cho chống hạn hán, bảo đảm sản xuất vụ Thu, chủ yếu dùng để hỗ trợ các hộ nông dân bị thiên tai mua các loại vật tư cần thiết cho khôi phục sản xuất nông nghiệp gồm xăng dầu, thuốc trừ sâu, giống, bảo đảm ổn định sản lượng và bội thu trong vụ Thu, cung cấp sự nâng đỡ mạnh mẽ cho bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh