Ủy ban Giám sát và Quản lý chứng khoán và Bộ Tài chính Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác giám sát và quản lý kiểm toán với PCAOB Mỹ

2022-08-27 15:03:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/8, Ủy ban Giám sát và Quản lý chứng khoán, Bộ Tài chính Trung Quốc và Ủy ban Giám sát kiểm toán các công ty đại chúng Mỹ (PCAOBĐ) ký thỏa thuận hợp tác giám sát và quản lý kiểm soát, sẽ khởi động hợp tác liên quan trong thời gian tới.

Thỏa thuận hợp tác xác định rõ về việc hai bên tiến hành hoạt động giám sát, quản lý, kiểm tra và điều tra hợp tác giữa công ty kiểm toán liên quan theo pháp luật, pháp quy hai nước, tôn trọng cách làm thông lệ quốc tế và dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, hình thành khuôn khổ hợp tác phù hợp pháp quy và yêu cầu giám sát, quản lý của hai bên.

Việc ký thỏa thuận hợp tác là bước đi quan trọng của hai nước Trung Quốc và Mỹ trong giải quyết hợp tác giám sát và quản lý kiểm toán-vấn đề cùng quan tâm này. Thúc đẩy theo pháp luật hợp tác giám sát và quản lý kiểm toán xuyên biên giới sẽ có lợi cho tiếp tục nâng cao chất lượng hành nghề của các công ty kiểm toán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cũng có lợi cho việc tạo môi trường giám sát và quản lý quốc tế tốt đẹp cho các doanh nghiệp tiến hành hoạt động niêm yết xuyên biên giới.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh