Khai mạc Hội nghị lần thứ 23 Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13

2022-08-23 10:21:05(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 22/8, Hội nghị lần thứ 23 Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13 đã khai mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị lần này hiệp thương và thảo luận xoay quanh “kiên trì thực thi chính sách ưu tiên việc làm”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương tham dự hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa tham dự và có báo cáo tại hội nghị theo lời mời, lắng nghe ý kiến và kiến nghị của các ủy viên Chính hiệp. Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa chỉ rõ, theo bố trí của Trung ương Đảng, Quốc vụ viện Trung Quốc, cụ thể hóa và làm rõ các chính sách ổn định việc làm, dốc sức tăng cường mở rộng và ổn định việc làm, đặc biệt làm tốt công tác việc làm cho nhóm người trọng điểm, tiếp tục tăng cường và cải tiến dịch vụ việc làm, tăng cường độ đảm bảo quyền và lợi ích lao động, phòng ngừa hữu hiệu rủi ro trong lĩnh vực việc làm, thúc đẩy việc làm tiếp tục ổn định trở lại và đi theo hướng tốt.

Biên tập viên:Hạ Vi