Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời phóng viên về việc Thống đốc Bang Indiana của Mỹ thăm Đài Loan

2022-08-23 10:54:14(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/8, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên về việc Thống đốc Bang Indiana của Mỹ thăm Đài Loan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Vấn đề Đài Loan luôn là vấn đề quan trọng nhất, nhạy cảm nhất, cốt lõi nhất trong quan hệ Trung - Mỹ. Trung Quốc trước sau như một kiên quyết phản đối Mỹ đi lại chính thức với Đài Loan bằng bất cứ hình thức, danh nghĩa nào, đã đưa ra giao thiệp nghiêm túc với Mỹ về việc Thống đốc Bang Indiana Holcomb thăm Đài Loan. Trung Quốc hối thúc các bên hữu quan của Mỹ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một nước Trung Quốc và Quy định trong 3 thông cáo chung Trung - Mỹ, chấm dứt mọi hoạt động đi lại chính thức với Đài Loan.

Biên tập viên:Hạ Vi