Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng: Chung tay thúc đẩy phát triển lành mạnh ngành công nghiệp thông minh

2022-08-23 11:40:08(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/8, Hội chợ Triển lãm ngành công nghiệp thông minh quốc tế Trung Quốc năm 2022 khai mạc tại Trùng Khánh, Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng tham dự và phát biểu theo hình thức trực tuyến.

Ông Vương Dũng chỉ rõ, Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng phát triển ngành công nghiệp thông minh, và đã thu được hiệu quả tích cực trong những năm gần đây. Cần phải tiếp tục tăng cường nghiên cứu nền tảng kinh tế số và đổi mới sáng tạo công nghệ, dốc sức thúc đẩy phổ biến và phát triển tích hợp các ứng dụng công nghệ thông minh, đẩy nhanh việc xây dựng cường quốc về mạng, kỹ thuật số và xã hội thông minh.

Ông Vương Dũng cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao, đi sâu giao lưu và hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu chế tạo, đặt ra tiêu chuẩn, đào tạo nhân tài, đảm bảo an ninh và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của ngành công nghiệp thông minh.

Biên tập viên:Hạ Vi