Tân Cương áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo sản xuất nông nghiệp “tam hạ”

2022-08-22 14:20:03(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Cơ quan nông nghiệp và nông thôn Tân Cương áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo sản xuất nông nghiệp “tam hạ” (thu hoạch mùa hạ, trồng trọt mùa hạ, quản lý và chăm sóc mùa hạ).

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và nông thôn Tân Cương Lý Tinh cho biết, Tân Cương thành lập nhóm công tác chuyên môn tác nghiệp trong và ngoài khu vực máy nông nghiệp trong thời kỳ “tam hạ”, miễn phí thông hành cho máy gặt và xe vận chuyển liên hợp tác nghiệp trong và ngoài khu vực, mở đường xanh cho máy nông nghiệp đổ xăng dầu, cung cấp dịch vụ phòng chống dịch bệnh, thông hành, thông tin tác nghiệp và bảo đảm hậu cần cho những người tác nghiệp máy nông nghiệp.

Hiện nay, tiến độ thu hoạch vụ hè tại Tân Cương đã hoàn thành hơn 90%, công tác gieo hạt vụ hè cơ bản hoàn thành, các biện pháp quản lý và chăm sóc mùa hè được thực hiện đến nơi đến chốn, cây trồng trên đồng ruộng phát triển tốt.

 

 

Biên tập viên:Hạ Vi