Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh và Liên hoan phim sinh viên lần thứ 29 diễn ra tại Bắc Kinh

2022-08-21 16:08:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 19/8, lễ khởi động Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh và Liên hoan phim sinh viên lần thứ 29 đã diễn ra tại Bắc Kinh.

Liên hoan phim sinh viên lần này với chủ đề "sinh viên mới, âm thanh mới” đã tổ chức một loạt hoạt động liên hoan phim phong phú đa dạng. Lấy mới mẻ làm sức mạnh, đốc sức gây dựng một lễ hội văn hóa điện ảnh.

Liên hoan phim sinh viên lần này đã thu thập hơn 200 bộ phim Trung Quốc, và bình chọn ra 34 bộ phim ưu tú, những bộ phim này đã thể hiện sự chói sáng của điện ảnh Trung Quốc.

Biên tập viên:Dung Dung