Ngoại trưởng Mỹ Blinken thổi phổng cái gọi là “cái bẫy nợ Trung Quốc” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác lại: Hãy để sự thật lên tiếng!

2022-08-19 14:40:33(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi đến thăm châu Phi, Ngoại trưởng Mỹ Blinken một lần nữa thổi phổng cái gọi là “thuyết bẫy nợ Trung Quốc”. Về vấn đề này, ngày 18/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, cái gọi là “bẫy nợ Trung Quốc” hoàn toàn là lời nói dối của các nước phương Tây nhằm đổ vạ trách nhiệm của mình cho người khác, chúng ta hãy để sự thật lên tiếng.

Ông Uông Vân Bân cho biết, trong những năm gần đây, lượng tăng nợ công của các nước đang phát triển chủ yếu đến từ các chủ nợ kinh doanh phương Tây và tổ chức đa phương. Giá thành huy động vốn của các chủ nợ kinh doanh phương Tây cao hơn nhiều so với Trung Quốc.

Ông Uông Văn Bân nêu rõ, chủ nợ kinh doanh phương Tây và các tổ chức đa phương chiếm tỷ lệ số nợ lớn nhất mượn cớ bảo vệ bình xét mức độ tín dụng tin cậy của mình, luôn từ chối tham gia mọi hành động liên quan giảm nợ.

Biên tập viên:Sảnh Hoa