Cánh đồng hy vọng – “Vựa thóc đông bắc” khiến “bát cơm Trung Quốc” được bưng chắc chắn hơn

2022-08-19 15:46:36(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Khu vực đông bắc là vựa thóc của Trung Quốc, với sản lượng chiếm hơn 1/5 cả nước, là “hòn đá tảng” bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Khu vực đông bắc Trung Quốc là một trong ba khu vực có tài nguyên đất đen màu mỡ lớn trên thế giới.

Tháng 7/2021, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn cùng với 6 bộ ngành của Trung Quốc đã tiến hành thiết kế thượng tầng trong việc bảo vệ tài nguyên đất đen giai đoạn 2021-2025, việc bảo vệ tài nguyên đất đen ở khu vực đông bắc Trung Quốc đã được nâng cấp thành chiến lược quốc gia. Trong thời kỳ rất dài sau này, sẽ áp dụng các biện pháp tổng hợp nhằm toàn diện bảo vệ tài nguyên đất đen. Đây cũng là đóng góp quan trọng của Trung Quốc cho thực hiện mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.


Biên tập viên:Duy Hoa