Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Chúng ta tràn đầy niềm tin vào chấn hưng miền đông bắc Trung Quốc

2022-08-17 15:31:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 16/8, khi khảo sát tại Công viên rừng Đông Hồ ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình giao lưu thân mật với người dân đang vui chơi giải trí ở đây. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa thực hiện sự cùng giàu có của toàn thể nhân dân, không phải là sự giàu có của số ít người, mà là sự cùng giàu có, hạnh phúc của toàn thể nhân dân. Kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện đi sâu thúc đẩy chiến lược chấn hưng miền đông bắc, chúng ta phải tiếp tục làm tốt, đẩy nhanh điều chỉnh kết cấu ngành nghề, đáp ứng yêu cầu cải cách và phát triển trong thời đại mới, chúng ta tràn đầy niềm tin vào chấn hưng miền đông bắc.

Chấn hưng toàn diện các cơ sở công nghiệp cũ như miền đông bắc, v.v. là chiến lược đã định của quốc gia, Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn quan tâm và thúc đẩy.

Liêu Ninh là cái nôi của ngành công nghiệp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nơi đây từng sản xuất mẻ thép đầu tiên, máy bay tiêm kích phản lực đầu tiên, tàu chở hàng viễn dương hạng 10.000 tấn đầu tiên của Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa