Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tiếp phái đoàn ngoại giao các nước đang phát triển châu Á và châu Phi tại Giơ-ne-vơ theo hình thức trực tuyến

2022-08-16 13:57:24(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/8, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp phái đoàn ngoại giao các nước đang phát triển châu Á và châu Phi tại Giơ-ne-vơ đến thăm Trung Quốc theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẵn sàng kiên trì quan niệm cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, sẵn sàng đoàn kết và hợp tác với các nước đang phát triển, cùng phát triển và thịnh vượng chung.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, cần phải kiên định bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là hạt nhân, nâng cao hơn nữa tính đại diện và quyền phát ngôn của đông đảo các nước đang phát triển.

Đại diện thường trực của Xi-ê-ra Lê-ôn và Đại diện thường trực của Lê-xô-thô tại Giơ-ne-vơ đã thay mặt các phái viên phát biểu, bày tỏ cảm ơn Trung Quốc đã triển khai chặt chẽ khắc phục đại dịch Covid-19, và mong muốn được quan sát gần và trải nghiệm sự phát triển và thay đổi của Trung Quốc.

Đại diện phái đoàn cho biết, nguyên tắc một nước Trung Quốc do Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xác lập là nhận thức chung của cộng đồng quốc tế, cũng là nền tảng chính trị để các nước phát triển quan hệ song phương với Trung Quốc.

Nhận lời mời của Trung Quốc, các phái đoàn ngoại giao thường trực Giơ-ne-vơ của Lào, Xi-ê-ra Lê-ôn, Lê-xô-thô, Ê-ri-tơ-rê-a (Eritơrea), Cốt-đi-va (Côte D'Ivore), Dinh-ba-bu-ê, I-rắc, Gam-bi-a, Xô-ma-li, Ca-mơ-run mới đây đã đến Trung Quốc và sẽ đi thăm Quảng Đông và Tân Cương .

Biên tập viên:Vũ Minh