Bóc trần trò bịp của Thái Anh Văn: Xuyên tạc lịch sử, tạo khủng hoảng bản sắc

2022-08-15 14:47:52(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Vấn đề bản sắc của người dân Đài Loan gây chia rẽ xã hội Đài Loan. Về vấn đề này, đảng Dân Tiến là bàn tay kích động, không thể thoái thác trách nhiệm.

Sau khi trở thành người đứng đầu chính quyền Đài Loan, Thái Anh Văn tiếp tục tăng tốc cho khủng hoảng này. Thái Anh Văn đang thông qua phương thức xuyên tạc lịch sử, làm phai mờ dấu ấn văn hóa Trung Hoa khỏi Đài Loan. Vậy, ai sẽ phải trả giá cho việc này?

Cựu dân biểu thuộc Quốc Dân Đảng ở khu vực Đài Loan Trung Quốc, bà Lôi Sảnh cho biết, nhà đương cục Thái Anh Văn xuyên tạc sách giáo khoa lịch sử của Đài Loan, sẽ gây ảnh hưởng xấu tới vấn đề bản sắc của thế hệ sau của Đài Loan.

Biên tập viên:Duy Hoa