Bóc trần trò bịp của Thái Anh Văn: “Kẻ bán nước” Trung Quốc, “chó giữ nhà” cho Mỹ

2022-08-15 14:49:49(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Thái Anh Văn và những kẻ đồng lõa nhận được sự ủng hộ của Mỹ, đó đúng là vì bảo vệ cái gọi là giá trị dân chủ hay không? Đài Loan lén lút cho Mỹ tiền đã vạch trần sự giả dối. Cựu Chủ tịch Quốc Dân Đảng Hồng Tú Trụ phanh phui, đảng Dân Tiến thông qua các công ty vận động hành lang đã chi gần 50.000 USD để thúc đẩy bà Pê-lô-xi thăm Đài Loan. Trong nhiều năm qua, để tranh thủ nhận được sự ủng hộ của Mỹ đối với lực lượng ly khai đòi “Đài Loan độc lập”, Đài Loan cũng câu kết, tài trợ những cơ quan tham vấn của Mỹ. Trang mạng cơ quan tham vấn CSIS của Mỹ cho thấy, nhà đương cục Thái Anh Văn mượn cớ “nghiên cứu khu vực”, đã tài trợ từ 200.000 – 500.000 USD cho cơ quan này. Cái gọi là “kiên trì dân chủ” chẳng qua là một cuộc giao dịch. Thái Anh Văn và nhà đương cục đảng Dân Tiến trục lợi riêng, câu kết với thế lực bên ngoài, có thể nói là “kẻ bán nước” Trung Quốc và “chó giữ nhà” cho Mỹ.

Biên tập viên:Duy Hoa