Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư mừng tới Hội nghị giao lưu xã hội dân sự quốc tế về cùng thực hiện Sáng kiến Phát triển toàn cầu

2022-08-13 15:28:39(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư mừng tới Hội nghị giao lưu xã hội dân sự quốc tế về cùng thực hiện Sáng kiến Phát triển toàn cầu.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, hiện nay, việc phát triển kinh tế toàn cầu đang bị tác động bởi nhiều yếu tố, tiến trình thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc bị cản trở. Trước những khó khăn và thách thức, chúng ta chỉ có kiên định niềm tin, chung lưng đấu cật, kiên định bất di bất dịch phòng chống dịch COVID-19, đồng tâm hiệp lực thúc đẩy phát triển, thiết thực thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, người dân các nước mới có cuộc sống tốt đẹp, xã hội loài người mới có thể chào đón tương lai tốt đẹp hơn.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, cộng đồng quốc tế nên không ngừng gắn kết nhận thức chung mạnh mẽ về thúc đẩy phát triển, nỗ lực tạo môi trường quốc tế có lợi cho phát triển, tích cực tạo động lực mới cho phát triển toàn cầu, chung tay xây dựng quan hệ đối tác phát triển toàn cầu. Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng các bên đẩy mạnh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đóng góp to lớn hơn vào việc cùng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại và cùng kiến tạo thời đại mới phát triển phồn thịnh.

Biên tập viên:Duy Hoa