Tổng giám đốc IAEA tái khẳng định kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc

2022-08-12 14:52:27(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/8, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Grossi trong thời gian ở thăm đã điện đàm với Đại sứ Vương Quần - Đại sứ Trung Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Liên Hợp Quốc ở Viên, tái khẳng định việc kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc.

Tổng giám đốc Grossi cho biết, lập trường trên vấn đề Đài Loan của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế là không thay đổi. Là một phần của hệ thống Liên Hợp Quốc, cơ quan này ủng hộ nghị quyết liên quan của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc.

Tháng 10 năm 1971, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 26 đã thông qua Nghị quyết số 2758, quyết định khôi phục tất cả các quyền lợi của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hợp Quốc, công nhận đại diện của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đại diện hợp pháp và duy nhất của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc.

Biên tập viên:Thu Nguyệt