Uỷ viên quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng nhấn mạnh kiên trì mở cửa hợp tác cùng có lợi và cùng thắng cùng thúc đẩy công nghệ 5G phát triển nhanh chóng

2022-08-11 15:07:21(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/8, Hội nghị công nghệ 5G thế giới năm 2022 đã khai mạc tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, Uỷ viên quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc.

Uỷ viên quốc vụ Vương Dũng cho biết, công nghệ 5G là sự nâng đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế số, đang đẩy nhanh ảnh hưởng và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số toàn cầu. Trung Quốc đã đi sâu hợp tác giao lưu quốc tế về các mặt xây dựng mạng lưới, xác định tiêu chuẩn , nghiên cứu phát triển ứng dụng, đào tạo nhân tài... ủng hộ doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài cùng tham gia phát triển công nghệ 5G Trung Quốc. Các nước nên kiên trì chủ nghĩa đa phương thực sự, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về an ninh mạng, cùng hưởng thành quả công nghệ sáng tạo, tạo môi trường tốt đẹp cởi mở, công bằng, công minh, không phân biệt đối xử để phát triển công nghệ 5G.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt