Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 đi công tác tròn 2 tháng: Hàng ngày đều tập thể lực 80 phút

2022-08-10 13:26:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14 bước vào Trạm vũ trụ Trung Quốc đã tròn 2 tháng, hiện nay trạng thái của 3 phi hành gia đều rất tốt, hiện đang triển khai các công tác thiết lập hệ thống kiểm soát bảo vệ môi trường và duy trì sự sống của các thiết bị vũ trụ cũng như hoạt động ra ngoài khoang thí nghiệm Vấn Thiên.

Theo sắp xếp nhiệm vụ, các phi hành gia hàng ngày đều cần hoàn thành chương trình tập luyện thể lực trong 80 phút, cùng với  sự tăng thêm của không gian hoạt động, bài bài tập thể lực cũng trở nên phong phú hơn.

Biên tập viên:Kiều Quân