Văn phòng Công việc Đài Loan và Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra sách trắng mang tên “Vấn đề Đài Loan và sự nghiệp thống nhất Trung Quốc trong thời đại mới”

2022-08-10 14:48:10(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/8, Văn phòng Công việc Đài Loan và Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra sách trắng mang tên “Vấn đề Đài Loan và sự nghiệp thống nhất Trung Quốc trong thời đại mới”, tiếp tục tái khẳng định sự thật và hiện trạng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, thể hiện ý chí kiên định và quyết tâm kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc theo đuổi thống nhất Tổ quốc, trình bày lập trường và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc trong việc thúc đẩy thực hiện thống nhất Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Sách trắng viết, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi việc giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện thống nhất hoàn toàn Tổ quốc  là nhiệm vụ lịch sử quyết chí không ngừng. “Thống nhất hòa bình, một nước hai chế độ” là phương châm cơ bản giải quyết vấn đề Đài Loan, cũng là phương thức tốt nhất để thực hiện thống nhất đất nước.

Sách trắng nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng tạo không gian rộng mở cho thống nhất hòa bình, nhưng tuyệt đối không dành bất cứ dư địa nào cho các hoạt động ly khai thúc đẩy “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức.

Biên tập viên:Mẫn Linh