Trung Quốc áp dụng thuế quan 0% đối với 98% danh mục sản phẩm của 16 nước như Tô-gô từ ngày1/9

2022-08-03 12:55:05(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ủy ban Biểu thuế Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây ra thông cáo cho biết, sẽ áp dụng thuế quan 0% đối với 98% danh mục sản phẩm của 16 nước kém phát triển nhất như Tô-gô từ ngày 1/9. Bước tiếp theo, Trung Quốc sẽ căn cứ theo tiến triển, từng bước áp dụng thuế quan 0% đối với 98% danh mục sản phẩm của toàn bộ các nước kém phát triển nhất đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi