Tổng Bí thư Tập Cận Bình: Đi sâu thực thi chiến lược xây dựng quân đội hùng mạnh bằng nhân tài trong thời đại mới, phát huy vai trò dẫn dắt và chống đỡ của nhân tài đối với sự nghiệp xây dựng quân đội hùng mạnh.

2022-07-31 15:17:08(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:


Theo Tân Hoa xã: Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, chiều 28/7, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức buổi học tập thể lần thứ 41 về đi sâu thực thi chiến lược xây dựng quân đội hùng mạnh bằng nhân tài trong thời đại mới. Khi chủ trì buổi học, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, thực thi chiến lược xây dựng quân đội hùng mạnh bằng nhân tài trong thời đại mới, thúc đẩy chuyển đổi mô hình và nâng cấp toàn diện tố chất, năng lực, bố cục kết cấu, quản lý phát triển của nhân viên quân sự, tôi luyện nhân tài quân sự kiểu mới tố chất cao, có đức có tài và chuyên nghiệp hóa, xây dựng toàn diện quân đội thành quan đội hàng đầu thế giới có ý nghĩa cực kỳ quân trọng. Phải đi sâu thực thi chiến lược xây dựng quân đội hùng mạnh bằng nhân tài trong thời đại mới, phát huy tốt hơn vai trò dẫn dắt và chống đỡ của nhân tài đối với sư nghiệp xây dựng quân đội hùng mạnh.

Biên tập viên:Hạ Vi