Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Hội tụ sức mạnh vĩ đại cho sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa

2022-07-31 15:03:04(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị công tác mặt trận thống nhất trung ương Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 29-30/7. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, năm nay là năm kỷ niệm 100 năm Đảng đề xuất rõ ràng chính sách mặt trận thống nhất. Cần phải kiên trì phương hướng đúng đắn phát triển mặt trận thống nhất yêu nước, nắm bắt đúng đắn phương hướng và vị trí lịch sử của mặt trận thống nhất yêu nước thời đại mới. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, mặt trận thống nhất là pháp bảo quan trọng đánh thắng kẻ địch, cầm quyền chấn hưng đất nước của Đảng, là pháp bảo quan trọng đoàn kết toàn thể con em Trung Hoa trong và ngoài nước thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, cần phải kiên trì lâu dài. Được lòng dân hay không là điều then chốt quyết định sự thành công hoặc thất bại của sự nghiệp của Đảng và nhân dân, là chính trị lớn nhất.

Chúng ta cần phải làm tốt công tác với tinh thần sứ mệnh và trách nhiệm cao. Cần phải tăng cường xây dựng lực lượng yêu nước ở hải ngoại, vun đắp và tăng cường lực lượng hiểu biết và hữu hảo với Trung Quốc, thúc đẩy sự giao lưu và học hỏi giữa văn hóa văn minh Trung Quốc với các nền văn hoá văn minh nước ngoài khác, làm tốt công tác mặt trận thống nhất trên mạng Internet, đi tốt đường lối quần chúng trên mạng Internet.

Biên tập viên:Hạ Vi