Phi hành gia Trung Quốc bước vào mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên: Rạng rỡ bước vào “nơi ở mới trên vũ trụ”

2022-07-29 16:16:04(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Cùng với mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên thành công kết nối với hệ thống tổ hợp trên trạm vũ trụ Trung Quốc, phi hành đoàn tàu  vũ trụ Thần Châu 14 rạng rỡ bước vào “nơi ở mới trên vũ trụ” - mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên. Chúng ta hãy cùng nhìn lại thời khắc lịch sử các phi hành gia bước vào mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên!


Biên tập viên:Vũ Minh