Tăng 8,3% - Doanh thu tiêu thụ của các doanh nghiệp Trung Quốc phục hồi ổn định trong 6 tháng đầu năm nay

2022-07-28 14:26:13(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 

 Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu hóa đơn thuế giá trị gia tăng mới nhất do Tổng Cục Thuế quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, doanh thu tiêu thụ của các doanh nghiệp Trung Quốc xuất hiện xu thế phục hồi ổn định trong 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp công nghiệp tương đối nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu tiêu thụ của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 8,3% so với cùng kỳ.

 

  Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu tiêu thụ của ngành cốt lõi kinh tế số tăng 9,1% so với cùng kỳ, doanh thu tiêu thụ của nghiên cứu khoa học và ngành dịch vụ kỹ thuật tăng 14,8% so với cùng kỳ, điều này nói lên động năng mới đang dẫn dắt phục hồi kinh tế.

Biên tập viên:La Thành