Công bố “Chương trình hành động các-bon thấp ô tô Trung Quốc” năm 2022

2022-07-28 14:19:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/7, tại Bắc Kinh, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ ô tô Trung Quốc công bố báo cáo nghiên cứu “Chương trình hành động các-bon thấp ô tô Trung Quốc” năm 2022. Báo cáo đã nghiên cứu hệ thống về hạch toán lượng khí thải các-bon và mức độ phát thải các-bon trong cả chu kỳ sử dụng của xe con tiêu thụ trong nước Trung Quốc.

 Số liệu của báo cáo chỉ rõ, tổng lượng phát thải các-bon trong chu kỳ sử dụng của ngành ô tô Trung Quốc lên đến 1,2 tỷ tấn, trong đó xe con chiếm khoảng 58%. So với xe chạy xăng truyền thống, xe điện giảm phát thải các-bon chiếm 43,4%.

  Qua quảng bá xe năng lượng mới và thực hiện các biện pháp kiểm soát phát thải các-bon liên quan, dự tính đến năm 2030 và 2060, lượng giảm phát thải các-bon trong chu kỳ sử dụng của ngành ô tô Trung Quốc sẽ lần lượt đạt khoảng 700 triệu tấn và 2 tỷ tấn.

Biên tập viên:La Thành