Diễn đàn cấp cao hợp tác kinh tế – thương mại RCEP năm 2022 diễn ra tại Thanh Đảo Trung Quốc

2022-07-28 11:53:30(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/7, Diễn đàn cấp cao hợp tác kinh tế – thương mại RCEP năm 2022 diễn ra tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Người phụ trách liên quan của Ủy ban Xúc tiến Thương mại quốc tế Trung Quốc cho biết, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là một hiệp định thương mại tự do khu vực lớn hiện đại, toàn diện, chất lượng cao, ưu đãi cho nhau và cùng có lợi, tạo điều kiện có lợi quan trọng và ưu đãi riêng cho doanh nghiệp.

Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1 năm nay. Trong hơn nửa năm qua, Hiệp định đã có hiệu lực ở 13 nước.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc cả thảy cấp 56.800 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP, tổng kim ngạch liên quan đạt 2 tỷ 732 triệu USD, các doanh nghiệp được giảm thuế quan khoảng 40 triệu USD.

Biên tập viên:Duy Hoa