Biển trời một màu! Mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên phóng thành công lên vũ trụ

2022-07-26 15:11:34(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


14 giờ 22 phút ngày 24/7/2022, mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên của Trạm vũ trụ Trung Quốc đã phóng thành công lên vũ trụ từ Bãi phóng hàng không vũ trụ Văn Xương, Trung Quốc. Chúng ta hãy nghắm nhìn biển trời một màu, cùng nhìn lại hình ảnh mô-đun này được phóng lên vũ trụ.Biên tập viên:Vũ Minh