Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự và có bài phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thảo kỷ niệm 20 năm ngày ký “Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải”

2022-07-25 17:36:45(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/7, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự và có bài phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thảo kỷ niệm 20 năm ngày ký “Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải” theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, “Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải” là văn kiện chính trị đầu tiên do Trung Quốc và các nước ASEAN ký kết về vấn đề Nam Hải, xác định nguyên tắc cơ bản và chuẩn tắc chung cho các bên khi xử lý vấn đề Nam Hải. “Tuyên bố” này được ký kết và những thực tiễn thành công đã mang đến những gợi ý quan trọng như sau: Một là, hòa bình và ổn định của Nam Hải là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của khu vực; Hai là, các nước trong khu vực là chủ nhân thực sự giải quyết ổn thỏa vấn đề Nam Hải; Ba là, mô hình Đông Á là con đường hiệu quả gắn kết và bảo vệ nhận thức chung.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, trong điều kiện lịch sử mới, chúng ta nên ghi nhớ nguyện ước ban đầu, thực sự xây dựng Nam Hải thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Một là, phải tiếp tục giữ vững lằn ranh đỏ về hòa bình; Hai là, phải tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hiệp thương; Ba là, phải tiếp tục sâu sắc hợp tác trên biển; Bốn là, phải tiếp tục thúc đẩy tham vấn “Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải”. Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì chính sách ngoại giao với các nước xung quanh “Thân, thành, huệ, dung”, cùng các nước ASEAN làm người bảo vệ hòa bình trên biển, người xây dựng trật tự trên biển, người thúc đẩy hợp tác trên biển, người đóng góp cho sự phát triển của biển.

Biên tập viên:Duy Hoa