Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc Hoàng Khôn Minh tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao về xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số lần thứ 5

2022-07-24 16:04:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/7, Hội nghị Cấp cao về xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số lần thứ 5 với chủ đề “Sáng tạo thúc đẩy biến đổi mới, Kỹ thuật số dẫn dắt bố cục mới” đã khai mạc tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc Hoàng Khôn Minh tham dự Lễ khai mạc và có bài phát biểu đề dẫn theo hình thức trực tuyến, nhấn mạnh phải đi sâu học tập và quán triệt tư tưởng quan trọng của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình về xây dựng nước mạnh về không gian mạng, đẩy nhanh xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số, dựa vào chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới các phương thức sản xuất, sinh hoạt, quản trị, nắm bắt cơ hội mới, ứng phó thách thức mới, tạo dựng lợi thế mới trong làn sống phát triển kỹ thuật số.

Đồng chí Hoàng Khôn Minh chỉ rõ, kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số thu được tiến triển quan trọng và hiệu quả nổi bật, có triển vọng tốt đẹp. Phải ra sức thúc đẩy công nghiệp hóa số và số hóa công nghiệp, phát triển kinh tế số với dữ liệu là yếu tố then chốt, đẩy mạnh xây dựng Chính quyền số, đô thị thông minh kiểu mới, thôn làng số, nâng cao tố chất và kỹ năng số của toàn dân. Phải hoàn thiện hệ thống quản lý kinh tế số, xây dựng hệ sinh thái số tốt đẹp, xây dựng nền văn minh không gian mạng tích cực và thân thiện.

Biên tập viên:La Thành